Yalıtım Hakkında Yanlış Bilinen Bilgiler
Yılmazlar Yalıtım

ISI YALITIMINDA DOĞRU VE YANLIŞLAR

Yanlış: Isı yalıtımında yalnızca kalınlık arttıkça tasarrufta aynı oranda artar.

Doğru: Binalarda tek ısı kaybı olan yerler duvarlar değildir. Camlar, çarı ve bodrum gibi diğer ısı kayıpları engellenmezse tasarruf kalınlıkla aynı oranda artmaz.

Yanlış: Renevasyon işlerinde çevre şartlarından kirlenmiş yüzeylerde, başka işlem yapılmadan doğrudan çimento esaslı ürün ile yapıştırma yapılabilir.

Doğru: Bu tür yüzeylere uygulama öncesi su jeti ile zayıf yüzeyler, yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sonrasında uygulama yapılmalıdır.

Yanlış: Isı yalıtım malzemesi kullanmadan, sıva veya boyalarla ısı yalıtımı yapılabilir.

Doğru: Isı yalıtımı ısı iletim katsayısı düşük, belirli bir kalınlığı olan malzemeler ile yapılır. Bu şekilde belirli bir ısı direnç sağlanır.

Yanlış: Renevasyonlarda teknik inceleme yapılmadan imalat yapılabilir.

Doğru: İleride sıkıntı yaşanmaması için, uygulamaya başlanmadan evvel çatı, zemin vb. noktalarda teknik inceleme yapılarak sorunlar tespit edilmeli ve gerekli onarımlar yapılmalıdır.

Yanlış: Binaların iç yüzeyindeki yoğuşma (kararma, küflenme veya mantarlaşma) sorunu “ su yalıtım malzemeleri ile çözülebilir.

Doğru: Yoğuşma bir ısı yalıtım problemidir ve yalnızca bina dışından uygulanacak yeterli kalınlıkta ısı yalıtım malzemeleri ile çözülmektedir.

Yanlış: Mantolama binalarda dekoratif amaçlı yapılmaktadır.

Doğru: Dış cephe mantolama, ısı yalıtımı amacı ile yapılmaktadır. Binaların yenilenmesi sebebiyle güzelleşmesine de katkı sağlamaktadır.

Yanlış: Dış cephe ısı yalıtımında aynı iklim bölgesindeki her bina için aynı kalınlıkta ısı yalıtım levhası kullanılır.

Doğru: Kullanılacak ısı yalıtım levhası kalınlığı, binanın bulunduğu iklim bölgesine, bina dış cephe elemanlarına ve TS 825’in belirlediği diğer kriterlere ve Bina Enerji Kimliği Sınıfı ihtiyacı dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

Yanlış: Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında önemli olan tek şey işçilik kalitesidir, malzemelerin hepsi aynı özelliktedir.

Doğru: Dış cephe ısı yalıtımı uygulamasının ömrü, doğru uygulama yapılması ile orantılı olmakla birlikte, kullanılacak sistem ürünlerinin birbiriyle uyumu, ürünlerin ve sistemin kalite standartlarına uygunluğu ile doğru orantılıdır.

Yanlış: Renevasyon işlerinde cephedeki yağmur iniş boruları, klimalar, demir doğramalar sökülmeden işlem yapılabilir.

Doğru: Uygulamanın sağlıklı olması ve daha sonra müdahale edilmesine bu birimler sökülüp mantolama yüzeyine taşınmalıdır.

Yanlış: Binalarda ısı yalıtımı yaptırmanın maliyeti oldukça yüksektir.

Doğru: Isı yalıtım sistemi ekonomiktir. Isıtma ve soğutma giderlerinde, bina bakım onarım masraflarında sağladığı tasarruf ile kendisini 2-4 yıl arasında amorti etmektedir.

Yanlış: Her koşulda üçlü yalıtım camları daha iyi ısı yalıtımı sağlar.

Doğru: Düz camlarda oluşturulmuş üçlü yalıtım camlarının, ikili yalıtım camlarından daha iyi ısı yalıtım sağlaması için bazı şartlar gerekmektedir. Bu nedenle ikili ya da üçlü yalıtım camlarında kullanılan camların özelliği, bu iki kullanımın birbirine göre daha iyi ısı yalıtım sağlamasında belirleyici rol üstlenmektedir.

Yanlış: Dış cephe ısı yalıtımında / mantolama binaların yalnızca kuzey cephesine ısı yalıtımı yapmak yeterlidir veya kuzey cephelerde daha kalın, diğer cephelerine daha ince levha kullanılmalıdır.

Doğru: Isı yalıtımı bir bütün olarak hesaplanmalıdır. Farklı ısı iletkenliği olan yapı malzemelerinin birbirine bağlandığı, birbiri ile kesiştiği ve birbiri ile iç içe geçtiği yerlerde ısı köprüleri oluşmaktadır. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde mantolama yapılması gerekmektedir.

Yanlış: Low-E kaplamalı yalıtım camları pahalı olduğu için standart yalıtım camları tercih edilmelidir.

Doğru: Low-E kaplamalı yalıtım camlarının tercih edilmesi, gelecekte elde edilecek kazançlara yönelik bir tür yatırım özelliği taşımaktadır. Bu camlar için ilk yatırım aşamasında da sağlayacağı faydaya oranla düşük miktarda yapılan ek harcama, enerji giderlerinden sağlanan tasarrufla 1-2 yılda geri kazanılmakta, binanın kalan ömrü boyunca da kazanç sağlamaya devam etmektedir.

Yanlış: Isı yalıtım levhalarında önemli olan malzemenin yoğunluğudur. Yüksek yoğunlukta malzeme ile daha az kalınlıkta levha kullanılabilir.

Doğru: Isı yalıtım malzemelerinin sahip olması gereken özellikleri sadece malzemenin yoğunluğu değildir. Malzeme seçimi yapılırken kullanılacak detaya göre malzemenin cinsi seçilmelidir.

Yanlış: 32kg/m3 mantolama levhası ile yapılan uygulamada bina nefes alamaz.

Doğru: Mantolama levhalarının nefes alıp almama durumu tespiti için su buharı difüzyon direnci katsayısı değeri gerekli bir şarttır. EPS sistemlerde bu değer 20-40 arası iken XPS sistemlerde bu değer 80’ dir. Sd (Su buharı difüzyon direnci) = μ X d (kalınlık) tır. İstenen kalınlık ve malzeme türüne göre hesaplamalar yapıldığında, standartlara belirtilen 1000 m ve 1500 m gibi değerlere ulaşılamayacağı açıktır. Bu nedenle XPS, EPS ve mineral yün (camyünü, taşyünü) malzemeleri hava almaktadır ve tüm bu malzemelerin ısı yalıtımında kullanılmasında nefes alma açısından sorun yoktur.

Yanlış: Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yapılmasına gerek yoktur.

Doğru: ısı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan tasarruf sağlamaktadır.Bir binanın soğutulması için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan enerjiden daha fazladır. Bu yüzden sıcak iklim bölgelerinde, soğuk iklim bölgelerine kıyasla ısı yalıtım ihtiyacı daha fazladır.

Yanlış: Mantolamanın kalitesi sadece malzemenin kalitesine bağlıdır.

Doğru: Mantolamanın kalitesi ve verimliliği, sadece malzemelere bağlı değil, ustanın tecrübesine ve uygulamasına da bağlıdır. Doğru uygulanan mantolamadan yüksek verim elde edilebilmektedir.

Yanlış: Isı yalıtımını herhangi bir ekibe uygulatabilirim ya da kendim uygulayabilirim.

Doğru: Isı yalıtımı yapılacak bina mutlaka uzman kişilerce incelenmeli ve sorunun çözümüne yönelik uygulama mutlaka konusunda uzman firmalar tarafından yapılmalıdır. Isı yalıtımı çok fazla katmandan oluşan ve her bir katmanı önemli detaylardan oluşan uygulama bütünüdür. Bununla birlikte uygulamayı yapacak firmanın üretici firma tarafından yetkilendirilmiş yetkili uygulama bayii olması gereklidir.

Yanlış: Isı yalıtımının performansı sadece levha kalınlığına bağlıdır.

Doğru: Isı yalıtımı, sadece levha kalınlığına bağlı olmayıp, ısı geçirgenlik direnci ile doğru orantılıdır. Isı geçirgenlik direnci levha kalınlığı ile doğru orantılı, ısı iletkenlik katsayısı ile ters orantılıdır. Isı yalıtımı direnci en fazla olan yapılar malzeme kalınlığı fazla, ısı iletkenlik katsayısı düşük olan malzemelerle oluşturulan yapılardır.

Yanlış: Uygulama kalınlığı dikkate alınmadan sadece ısı iletkenliğinin belli bir değerin altında olduğuna bakılarak ince katmanlarla yeterli ve etkili ısı yalıtımı sağlanabilir.

Doğru: Isı yalıtımında lambda olarak bilinen ısı iletkenlik özelliği tek başına yeterli olmayıp, kullanılan ürünün doğru kalınlıkta olması da çok önemlidir.

Yanlış: Binamızda gazbeton, bimsblok, tuğla vb. kullanılmıştır ısı yalıtımı yaptırmaya gerek yoktur.

Doğru: Bu tür yapı malzemeleri taşıyıcı olmayan dolgu amaçlı yapı malzemeleri olup, sadece yapılan ısı yalıtımına katkı sağlamaktadır. Yapı hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, TS 825’e göre ısı yalıtım malzemesi ihtiyacı belirlenmelidir. Kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı, tavan ve döşemeler TS 825’e göre uygun kalınlıktaki malzemeler ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri, yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.

Yanlış: Mineral yünler ( camyünü ve taşyünü) su emer yalıtım yapamazlar.

Doğru: Dış cephe ısı yalıtımında kullanılan lifli malzemeler doğru detay ile çözümlenir, suya maruz kalmayacak şekilde uygulama bitirilir ise elbette kullanılabilir. Mineral yünlerin üretim teknolojisi sayesinde su emiciliği düşürülebilmektedir. Ayrıca mantolama sistemi kompozit bir sistem olduğu için taş yünü üzerine uygulanan ince sıva ve son kat su itici boya-sıva sayesinde yüzeye gelen su son katta çatlama olmadığı sürece taşyününe ulaşamaz.

Yanlış: Dıştan ısı yalıtımı yapılması binanın nefes almasını engellemektedir. İçten yapılması daha iyidir.

Doğru: Binalarda dıştan yalıtım kolon ve kirişlerin de yalıtılmasını sağladığından donatı korozyonunu da önlemektedir. Isı köprüleri de ancak dıştan ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Tüm ısı yalıtım malzemeleri buhar difüzyonu olan ürünlerdir.

Yanlış: XPS ve EPS uygulandıktan sonra gaz çıkarıp sağlığımızı olumsuz etkiler.

Doğru: Hem XPS hem de EPS’ de şişirme ajanı olarak gaz kullanır ve bu gaz ısı yalıtım levhasından difüzyon ile uzaklaşır. İnsan sağlığına olumsuz etki yapacak bir durum söz konusu değildir. Bu ürünlerde CE belgesinin olması çevreye ve insana en az zararı veya hiç zararı olmadığı, yapı malzemeleri yönetmeliğine ve CE yönetmeliğine uygun olduğu anlamına gelmektedir.

Yanlış: Dış cephe ısı yalıtımında artık XPS kullanılmıyor.

Doğru: Dış cephe mantolamada ürün tercihi, uygulama yapılacak binanın türü, kalite, standart uygunluk, kalınlık unsurları göz önünde tutularak yapılmalıdır. Gerek XPS,EPS gerekse mineral yünler gibi ısı yalıtım malzemeleri sistem standartlarına uygun olarak üretildikleri takdirde kullanılmalarında hiçbir sakınca yoktur.

Yanlış: Isı yalıtımında %50 tasarruf sağlanamaz.

Doğru: Isı yalıtımı uygulanmış veya uygulanmamış binaların enerji kullanım değerleri TS 825’e göre uygun kalınlık ve detayda ısı yalıtımı yapıldığında %50 veya daha üstü tasarrufa ulaşmak mümkündür. Kalınlıkların artırılması durumunda bu oran daha da artmaktadır.

Yanlış: Her gri veya beyaz EPS levhanın yalıtım değeri aynıdır.

Doğru: hem gri hemde beyaz EPS nin yalıtım değerleri kullanılan hammaddeye ve üretim proseslerine göre değişiklik gösterir.

Yanlış: Tek tek seçilerek ısı yalıtım paketi oluşturulabilir., daha kaliteli ve uygun fiyat olur.

Doğru: Sistem içindeki ürünlerin kalitesi ve birbirleriyle uyumunun sağlanması önemlidir. ETAG 004, TS EN 13499, TS EN 13500 mantolama sistemi kalite belgeleri sistemi oluşturan ürünler ile sistemin bütününe verilir, bu belgelere sahip ısı yalıtım paketlerinin kullanılması önerilmektedir. Bu şekilde sistemin ömrü uzamaktadır.

Yanlış: Sadece dış duvarlara yapılan ısı yalıtımı yeterlidir.

Doğru: Bir binada tüm cepheler ile birlikte, döşeme ve çatıya da ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Sanıldığının aksine ısı kayıp ve kazançlarına sadece cephede değil, çatı ve döşemeden iletilen ısı da önemli ölçüde neden olmaktadır. Binanın zemini donatılı beton elemanı olduğunda zemin, ısı köprüsü etkisi gösterir ve bina kolonlarında çektiği ısıyı hızlı bir şekilde toprağa ileterek ısı kaybına sebep olur. Diğer yandan bina içerisinde ısınan hava da fiziksel olarak daha yükseğe, çatı katına yükseldiğinden çatıdan ısı kayıpları da fazla olmaktadır.

Yanlış: Cepheye BTB, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırdıktan sonra ısı yalıtımı yaptırmaya gerek yoktur.

Doğru: Söz konusu malzemeler ısı yalıtım malzemesi değildir, bunlar iletkenliği yüksek malzemelerdir, hiçbir yalıtkanlık özelliği yoktur, bu malzemeler ile ısı yalıtımı yapılamaz.

Yanlış: Cam ile daha iyi ısı yalıtımı sağlamak için cam kalınlığını artırmak gerekir.

Doğru: Cam kalınlığının artmasının tek başına ve her koşulda ısı yalıtımına katkısı yoktur.Ancak cam alanı büyüdükçe, cam kalınlıklarının artırılması gerekir. Diğer yandan da ısı yalıtımı, yalıtım camları ile sağlanır.

Yanlış: XPS ısı yalıtım malzemesi kanserojendir, yapılarda kullanılmaması gerekir.

Doğru: XPS,EPS,PU, mineral yünler vb. tüm yalıtım malzemeleri sağlığa zararlı değildir. Bu ürünlerde CE belgesinin olması çevreye ve insana en az zararı veya hiç zararı olmadığı anlamına gelir.

Yanlış: Isı yalıtımı yaptırırken en ucuz teklifi veren firma seçilmelidir.

Doğru: Isı yalıtımı yaptırırken malzeme kalitesi ve firma referansları, gerek uygulayıcı gerekse üretici firmaların diğer ayrıcalıkları göz önünde bulundurulmalı, bu şartları sağlayan firmaların içinde en uygunu seçilmelidir.

Yanlış: Isı yalıtımı ile sadece yakıt tasarrufu sağlanabilir.

Doğru: Isı yalıtımı yakıt tasarrufunun yanında binayı dış etkilere ve korozyona karşı korur, binanın değerini artırır ve sağlıklı ortamlar oluşturur.

Yılmazlar Yalıtım
2016 BURSA - Yapı ve Yaşam Fuarındaydık
Yenilenmiş Yüzü ile İnternet Sitemiz Yayında
İZODER Uzman Uygulama Firmasıyız