EĞİTİM POLİTİKASI

» Kuruluşun uzun dönemli hedefleri, projeler, performans görüşmeleri ve müşteri beklentileri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

» Kurumsal öncelikler ve stratejik plan çerçevesinde çalışanların ve kurumun gelişiminin yönetiminin sağlanması, gelişim ve değişim felsefesinin benimsenmesi,

» Eğitim planlarını, her seviye için farklı içeriklerde oluşturarak, kuruluş içi / dışı eğitim havuzundan yararlanılması,

» Doğru ve etkin eğitimlerin seçim ve planlamasının Eğitim Kurulu’nun desteğiyle yapılması,

» Tüm çalışanlara eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanması,

» Eğitimin motivasyon amacıyla değil, kuruluş hedeflerini destekleyecek şekilde kullanılması,

» Bilgi birikimlerinin ve edinilen deneyimlerin paylaşılması için ortam yaratılması,

» Çalışanların performans değerlendirme sistemleri sonucunda tespit edilen yetkinlik ve mesleki beceri alanlarında gelişim 
ihtiyaçlarının karşılanması,

» Sürekli iyileştirme çalışmalarımız doğrultusunda eğitimin çalışanlarımız için yapılan bir yatırım olarak görülmesi.


Yılmazlar Yalıtım