ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Yılmazlar Yalıtım Ltd. Şti. olarak ısı, ses, su, çatı ve cephe kaplama hizmetimiz sırasında çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabileceğimiz etkileri paydaşlarımıza yönelik sorumluluklarımızı da dikkate alarak kontrol altında tutabilmek amacıyla;


» Çalışanlarımızın sağlığı için, çalışma ortamı ve çevre koşullarını sürekli iyileştirmek, 

» Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek, 

» Taşeron firmaları ve tedarikçilerimizi çevre koruma çalışmaları için teşvik etmek, 

» Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, Çevre Amaç ve Hedefleri doğrultusunda azaltmak, kirliliği önlemek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak, 

» Tüm çalışanlarımızı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek, 

» Muhtemel acil durumların, çevre ve iş kazalarının engellenmesine yönelik tedbirleri almak, temel ilkelerimizdir. 

» Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerini, tüm çalışanlarımıza sorumluluklar vererek yürüteceğimizi ve sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.
Yılmazlar Yalıtım