İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
» Stratejimiz ve yıllık planlar doğrultusunda mevcut ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanması,
»Türk piyasasındaki öncü konumunu kapasitesinin artırılarak sürdürülmesi,
» Çalışanların potansiyellerinin, beceri ve bilgi birikimlerinin kullanılması için ortam – olanak yaratılması ve eğitimlerle geliştirilmesi,
»Bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması,
»Çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı ve kalite standartlarına uyumlu şekilde teknolojisinin sürekli geliştirerek kullanılması,
»Çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda ilerlenmesi,
» Performans yönetim sistemiyle bireysel gelişimin takip edilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması,
» İnsana verdiğimiz önemin göstergesi olarak çalışanların şirkete bağlılığının, verimliliğinin, motivasyonunun ve mutluluğunun temin edildiği güvenli bir çalışma ortamının sağlanması,
» Şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri için şirket içinden çalışanların yetiştirilmesi,
» Açılan yeni pozisyonlar için öncelikli olarak mevcut personelin tercih edilmesi,
» İşe alımlarda ve İK uygulamalarında fırsat eşitliği ilkesinin göz önünde bulundurulması,
» Çalışanlarımızla iletişimde şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlenmesi,
» Çalışanlara maddi ve manevi yönden destek vererek haklarının korunması,
» Ekip çalışmalarının desteklenmesi ve bu çalışmaların sürekliliğinin sağlanması için ortam oluşturulması,
» Takdir tanıma sistemlerini kurarak çalışanların tanınması

Yılmazlar Yalıtım